Projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich

 

BP Techem S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Produkcja szczotek listwowych nabijanych włóknem z zawartością materiału czyszczącego"

Wniosek o dofinansowanie: POIR.03.02.02-00-0822/16

Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Program Osi Priorytetowej PO IR: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii produkcji szczotek listwowych nabijanych włóknem z zawartością materiału czyszczącego.

Wartość całkowita Projektu: 853 000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 255 900,00 PLN

 


 

BP Techem S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Internacjonalizacja Działu Systemów Wycieraczek w firmie BP Techem SA.”

Wniosek o dofinansowanie: RPMA.03.02.02-14-6538/16

Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Działania 3.2.2 Modele biznesowe, 3.2 Internacjonalizacja MŚP

Program Osi Priorytetowej RPO WM: III Rozwój Potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

Celem projektu jest pozyskanie nowych, zagranicznych kontraktów handlowych oraz wzrost sprzedaży na terenie Niemiec poprzez udział w międzynarodowych imprezach targowych: Domotex 2017 oraz Domotex 2018 w Hanowerze oraz Światowych Targach Architektury, Materiałów i Systemów Budowlanych w Monachium.

Wartość całkowita Projektu: 549 149,83 PLN

Kwota dofinansowania: 175 164,16 PLN