Aktualności

Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu

10 lutego 2021 godz. 11:14

Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu

Niezwykle nas cieszy, że mogliśmy pomóc.

Ufundowaliśmy i zamontowaliśmy wycieraczki systemowe w wejściach do Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu.

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” (IPCZD) to jeden z największych szpitali pediatrycznych w Polsce, leczący najciężej chore dzieci z całego kraju. Placówka pełni podwójną rolę: instytutu naukowego podległego bezpośrednio Ministerstwu Zdrowia, oraz wysokospecjalistycznego szpitala. Placówka pełni podwójną rolę: instytutu naukowego podległego bezpośrednio Ministerstwu Zdrowia, oraz wysokospecjalistycznego szpitala. Podczas 40 lat swojego istnienia IPCZD regularnie otrzymuje za swoją działalność szereg nagród oraz wyróżnień, a podczas ostatniej oceny parametrycznej jednostek naukowych otrzymał najwyższą kategorię A+. Obecnie dyrektorem placówki jest  dr n. med. Marek Migdał. Instytut liczy 596 łóżek, w tym 150 łóżek chirurgicznych i 42 łóżka zapewniające intensywną opiekę medyczną. W ostatnich latach IPCZD leczy rocznie około 42 tys. dzieci w oddziałach stacjonarnych, około 37 tys. dzieci w oddziałach dziennych, udziela ponad 170 tys. porad ambulatoryjnych, wykonywanych jest rocznie ponad 6 tys. badań w znieczuleniu ogólnym i około 8 tys. dużych zabiegów operacyjnych.

Centrum Zdrowia Dziecka jest jednym z największych ośrodków transplantacji narządów u dzieci na świecie oraz jedyną tego typu placówką w Polsce. Szpital ma na koncie ponad 1000 zrealizowanych transplantacji nerek, ponad 800 wątroby, a także jelita i serca, wykonując między 70 a 90 przeszczepów narządów rocznie.